Sense categoria

Els PTR de Barcelona i Madrid avancen a velocitat de creuer

Les nostres companyes Anna Rubí i Esther Trujillo ens informen del progrés dels grups de Barcelona i Madrid del Programa de Transformació Relacional, que han començat la formació al llarg d’aquest mes d’octubre. 12 personas a Madrid i 15 a Barcelona es troben aquests dies treballant en un procés de gran impacte personal i organitzatiu per mitjà del qual:
  • Ampliaran les seves capacitats de relació amb els demés
  • Equilibraran demanar i oferir
  • Milloraran la seva capacitat de generar acords, evitant incompliments i equilibrant expectatives
  • Reconeixeran les pròpies fortaleses i les dels demés i tot allò que es pugui millorar
  • Escoltaran, donant temps necessari per a percebre als demés i les situacions sense judicis previs
  • Gestionaran xarxes relacionals que els permetin acomplir els seus somnis personals i projectes professionals
  • Construiran xarxes de relació personals i professionals saludables i poderoses, articulant converses per a crear, enfortir i reestablir vincles.
A tots els desitgem una transformadora i enriquidora experiència.