Notícies

Inici del Programa de Transformació Relacional a Madrid

Divendres passat vàrem iniciar a Madrid el Programa de Transformació Relacional (PTR).

El programa va dirigit a professionals i persones individuals que vulguin ampliar les seves capacitats de relació amb altres persones. Està molt indicat en l’àmbit professional i en la gestió de projectes atès que proporciona eines útils per evitar o dissoldre conflictes entre persones i equips que impedeixen el correcte desenvolupament de qualsevol projecte.

Consta de tres sessions de treball: presencial, individual i en equip. Els assistents aprendran a construir i gestionar xarxes relacionals que els ajudaran a complir els seus reptes professionals i somnis personals, mitjançant relacions saludables i poderoses.

El programa ofereix nombrosos beneficis als seus participants:

  • Ampliar les capacitats de relació amb els altres.
    Equilibrar el demanar i l’oferir.
  • Millorar la capacitat de generar acords, evitant incompliments i equilibrant expectatives.
  • Reconèixer les fortaleses pròpies i les dels altres, així com tot allò que es pot millorar.
  • Escoltar donant el temps necessari per percebre sense prejudicis als altres i a les situacions, contrastant les diferents realitats i percepcions.
  • Gestionar xarxes relacionals que permeten que els reptes professionals i els somnis personals puguin complir-se.
  • Construir xarxes de relacions personals i professionals saludables i poderoses articulant converses per crear, enfortir i restablir vincles.