Notícies

Esther Trujillo fa un nou taller de RSC per a la Càtedra Inditex

La revista electrònica de la Càtedra Inditex ha publicat un article que recull alguns dels ensenyaments de l’Esther Trujillo, directora de l’Institut Relacional a Madrid,  en la seva tasca com a docent per a la pròpia Càtedra. La Esther va impartir un taller pràctic el passat 19 de gener sobre responsabilitat social corporativa en el qual va introduir aspectes tals com la gestió dels grups d’interès, que integren una vessant completament relacional. L’article, signat per la comunicadora audiovisual Sandra López Salmonte, es pot llegir integrament en  aquest vincle. La il·lustració de capçalera prové de www.catedrainditex.com.