La Qualitat Relacional és la forma en què les persones es relacionen entre elles i amb les situacions.

El Centre de Qualitat Relacional (CQR) entén que hi ha models de relació que dificulten i altres que faciliten l’assoliment dels reptes personals i professionals, generant una conseqüència directa en la sostenibilitat i evolució de les organitzacions.

LÍNIES D'ACCIÓ

El Centre de Qualitat Relacional avalua i desenvolupa models de relació que permetin l’evolució de projectes organitzatius, així com el desenvolupament personal i professional de les persones i equips.

CONÈIXER I MILLORAR LA QUALITAT RELACIONAL

Avaluar mitjançant sistemes i indicadors els factors que determinen la qualitat de les relacions internes i externes en una organització, amb la finalitat de millorar la seva qualitat relacional, reduint els elements que dificulten arribar als reptes/objectius preestablerts.

DE LÍDERS A REFERENTS RELACIONALS

Ampliar les competències relacionals de professionals amb responsabilitats de lideratge per a ser reconeguts com a referents en el seu entorn laboral. Construir una cultura i una evolució de les relacions que permetin un desenvolupament professional i personal.

EVOLUCIÓ RELACIONAL D'EQUIPS

Aportar criteris i recursos perquè els equips orientats a la individualitat i l'endogàmia evolucionin cap a models de relació basats en la cooperació transversal, la complementarietat i el diàleg (Equips EVO).

ACOMPANYEM A EQUIPS EN EVOLUCIÓ

EQUIPS EVO

«Avui és necessari fer coses diferents, adquirir noves habilitats i competències. Avui és necessari passar del jo al nosaltres, amb la màxima sinergia possible entre els membres de l’equip. Avui és necessari comptar amb el coneixement i compromís de totes i tots. El treball en equip adquireix un rol protagonista en la nova manera de fer les coses, però només si canviem el focus cap a la comunicació, col·laboració i participació podrem respondre als desafiaments que se’ns presenten, és a dir, evolucionar cap a Equips EVO».

Gràfic i text pertanyen al llibre Equipos EVO: Equipos en evolución para gestionar la complejidad e incertidumbre, escrit per Joan Quintana y Jesus Mari Iturrioz.

PROGRAMES QR

Qualitat Relacional

Destinat a directores/és funcionals i operatives/us, responsables d’equips i/o projectes.

Cultura i estratègia Relacional

Destinat a professionals amb càrrecs de direcció global i general de les respectives àrees de responsabilitat d’una organització.

Vols més informació?

Responsables:
Susana de los Reyes

Marisa Sarralde

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia como usuari@. Si deseas más información, puedes leer nuestra política de privacidad. ¿Aceptas su uso?

ACEPTAR
Aviso de cookies