Acompanyem persones i organitzacions per tal que,  incorporant un llenguatge des del reconeixement, puguin desenvolupar competències, tècniques i recursos que generin espais per prevenir els conflictes relacionals, facilitant l’acord i gestionant la discrepància com una oportunitat.

LÍNIES D'ACCIÓ

GESTIÓ DE LA DISCREPÀNCIA

Formació per a professionals que treballen en equips per gestionar les discrepàncies com una oportunitat.

INTERVENCIÓ EN CONFLICTES RELACIONALS

Processos de negociació i diàleg en conflictes actius, regenerant les relacions entre les parts per facilitar accions que facilitin l'avinença.

PREVENCIÓ MITJANÇANT LA CULTURA DE L´ACORD

Acompanyament i formació a professionals i equips per possibilitar relacions orientades a una cultura de l'acord.

ESPECIALISTA
EN MEDIACIÓ
RELACIONAL

Formació dirigida a professionals de la mediació.

-Especialista Acreditat en Mediació Relacional (EAMR).

-Tècniques de Mediació Relacional per a mediadors.

Vols més informació?

Contacte:
Teresa Clemente
Coordinadora de l’EMR