Som una organització privada formada per professionals independents que comparteixen l’interès per aprofundir i millorar els models de relació.

NOVA IMATGE IR

BENVINGUT, BENVINGUDA A L'
#EVOLUCIÓRELACIONAL

Evolucionem fent-nos responsables del que hem generat amb les relacions de desigualtat i domini a persones, col·lectius, països i continents i l’explotació infinita del medi natural que ens acull.

L’ #EvolucióRelacional és crear condicions per a poder relacionar-se des de la cooperació, des del reconeixement i l’escolta, construint un futur compartit, oferint-nos, demanant i acordant accions des de la corresponsabilitat.

L’evolució de les relacions necessita d’una mundialització de les persones que permeti desenvolupar una comunitat d’éssers de dignitat.

Junts podrem actuar i crear condicions per a una #EvolucióRelacional que ens permeti revertir tot el que ens impedeix evolucionar, legitimant-nos els uns als altres des de la nostra riquesa diversa, fent visibles els invisibles.

Per això, des de l’Institut Relacional, volem oferir la nostra aportació a l’ #EvolucióRelacional, creant espais i equips que ens permetin treballar amb el vincle educatiu, la qualitat de les relacions i el valor relacional en les empreses i organitzacions, la cura i la qualitat assistencial en els serveis de salut, creant xarxes ciutadanes de na, donant espais per mediar, gestionar la discrepància i crear una cultura de l’acord i desenvolupar recursos per a acompanyar-nos mútuament en l’experiència de compartir vida i planeta de manera evolutiva i responsable.

VEUS RELACIONALS

Què és el relacional? Com es viu en els diferents àmbits? Representants del món social, de la salut, educació, organitzacions i empreses, ens expliquen com viuen l’ #EvolucióRelacional en el seu dia a dia.

NOVES UNITATS |

Aviat sabràs més detalls de cadascuna d’elles!

SOM RELACIONALS

En l’Institut Relacional treballem per a crear vincles i evolucionar juntes i junts.

QUÈ FEM?

Acompanyem a persones i organitzacions en processos d’evolució, potenciant l’eficiència, l’equilibri i la qualitat relacional.

QUÈ CERQUEM?

Volem transformar els models de convivència, creant una cultura de relacions basada en el reconeixement i la legitimitat de totes les persones.

EVOLUCIÓ RELACIONAL

El Model d’Evolució Relacional (MER) és l’aplicació metodològica de l’Enfocament Relacional que ens ajuda a identificar la millor manera d’actuar en els sistemes humans per a millorar les relacions que estableixen, siguin persones en una família, departaments en una organització, docents i alumnat, professionals de la salut i pacients, governs i comunitats.

AGENDA

COINSPIRA