Som una organització privada formada per professionals independents que comparteixen l’interès per aprofundir i millorar els models de relació.

SOM RELACIONALS

En l’Institut Relacional treballem per a crear vincles i evolucionar juntes i junts.
QUÈ FEM?
Acompanyem a persones i organitzacions en processos d’evolució, potenciant l’eficiència, l’equilibri i la qualitat relacional.
QUÈ CERQUEM?
Volem evolucionar els models de convivència, creant una cultura de relacions basada en el reconeixement i la legitimitat de totes les persones.

ÀMBITS D'ACCIÓ

EVOLUCIÓ RELACIONAL

El Model d’Evolució Relacional (MER©) és l’aplicació metodològica de l’Enfocament Relacional que ens ajuda a identificar la millor manera d’actuar en els sistemes humans per a millorar les relacions que estableixen, siguin persones en una família, departaments en una organització, docents i alumnat, professionals de la salut i pacients, governs i comunitats.

PRÀCTIQUES INNOVADORES

PROGRAMES DE FORMACIÓ 2023

21 D'ABRIL

BARCELONA

places disponibles
29 DE SETEMBRE

BARCELONA

places disponibles

SUMA'T A LA [R]EVOLUCIÓ RELACIONAL!