En la societat actual, on prima la falsa urgència i l’individualisme, la qualitat de les relacions queda sovint en un pla d’invisibilitat. La nostra capacitat per a gestionar relacions i sostenir xarxes de relacions segures ens influeix en el nostre benestar personal, social i organitzacional.

El Model d’Evolució Relacional (MER©) neix des d’aquesta realitat. És definit, estructurat i al servei de les persones, desplegat per un equip multidisciplinari de professionals que comparteixen la necessitat de posar focus en allò relacional del diferents àmbits: personal, empresa i organitzacions, salut, social i educatiu.

El MER ajuda a comprendre el sentit de les nostres relacions i aporta recursos perquè una persona o col·lectiu pugui comprendre’s. Ofereix un enteniment complet i pràctic de tres dimensions molt rellevants en la vida relacional de qualsevol ésser humà: la traça relacional, la dinàmica relacional i la presència relacional.

1. La Traça Relacional

El recorregut metodològic comença abordant una relectura en termes dels moments vitals significatius, referents personals i professionals i dels patrons bàsics de relació que repetim en la nostra relació amb les persones i les situacions.

El treball amb la Traça Relacional proporciona els mitjans necessaris per a ser conscient d’aquestes repeticions i brinda la llibertat i autonomies necessàries com per a decidir mantenir-les o evitar-les.

2. La Dinàmica Relacional

La dinàmica relacional és com denominem a la manera que tenim de relacionar-nos amb els altres a través de cinc actes centrals: reconèixer, demanar, oferir, escoltar i acordar. El Model ens permetrà desenvolupar competències relacionals per a establir relacions saludables i poderoses.

Posem en el centre el reconeixement com l’acte relacional que en fa visible als altres i ens fa visibles a nosaltres mateixos, ens permet escoltar i així poder demanar, oferir i acordar amb compromís.

De fet, el reconeixement és l’eix central de la identitat de l’Institut Relacional: «Volem transformar els models de convivència, creant una cultura de relacions basada en el reconeixement i la legitimitat de totes les persones».

3. La Presència Relacional

La Presència Relacional és la capacitat o dificultat de crear vincles i xarxes sòlides amb les i els altres. El MER proposa eines per a eliminar qualsevol obstacle que dificulti a les persones la trobada amb els altres, considerant múltiples factors que influeixen sobre aquests vincles. Al seu torn, els vincles influeixen sobre la visibilitat i identitat pública, que construïm amb la nostra manera de ser presents en els diferents sistemes dels quals formem part: familiars, professionals i socials.

Es defineixen conceptes com el tipus de relació que cada persona manté amb unes altres, la qualitat i la proximitat, amb la condició de gestionar millor els vincles que ens uneixen.

El Model d’Evolució Relacional també proporciona eines per a regular el flux de comunicació mitjançant converses que ens permeten generar, enfortir o reconstruir relacions que són imprescindibles per a la consecució dels nostres objectius -personals o professionals- i la nostra felicitat.

Amb el MER, l’Institut Relacional ha contribuït a la transformació de vides, entorns empresarials, socials, sanitaris, educatius i organitzacionals, la qual cosa, sens dubte, contribueix al benestar de tots ells i dels sistemes que els envolten. Descrivim el nostre fer de la següent manera: acompanyem a persones i organitzacions en processos d’evolució, potenciant l’eficiència, l’equilibri, i la qualitat relacional.

La nostra solvència tècnica està en la nostra metodologia, i la nostra força i principal motor d’acció està en els nostres valors: valentia, desafiament, diàleg, comprensió i reconeixement.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia como usuari@. Si deseas más información, puedes leer nuestra política de privacidad. ¿Aceptas su uso?

ACEPTAR
Aviso de cookies