MODEL D’EVOLUCIÓ RELACIONAL

En la societat actual, on prima la falsa urgència i l’individualisme, la qualitat de les relacions queda sovint en un pla d’invisibilitat. La nostra capacitat per a gestionar relacions i sostenir xarxes de relacions segures ens influeix en el nostre benestar personal, social i organitzacional. El Model d’Evolució Relacional (MER©) neix des d’aquesta realitat. És […]

10 CLAUS PER A UNA CON-VIVÈNCIA RELACIONAL

L’Elvira Reche, la Susana de los Reyes i l’Esther Trujillo, membres del nostre equip, van idear una completa guia per a reflexionar sobre els nostres aspectes relacionals en el període de confinament.

INTEGRACIÓ, TROBADA I RECONEIXEMENT

Aquesta setmana hem realitzat una sessió en anglès d’integració de dos equips de diferents països d’una important empresa d’entreteniment audiovisual, basant-nos en la trobada i el reconeixement amb relacions saludables. Amb l’objectiu de: ampliar les capacitats de relació amb els altres; millorar la capacitat de generar acords, evitant incompliments i equilibrant expectatives; reconèixer les fortaleses pròpies […]

Direcció i Gestió Relacional en Pinardi

El passat 7 de juliol, va finalitzar el Programa de Transformació Relacional, enfocat a la Direcció i Gestió Relacional per als equips i plataformes de Pinardi (Federació de Plataformes Socials Salesianes) promogut per l’Institut Relacional i la Fundació SM. Una vintena de professionals han participat en el programa on hem treballat sobre la importància de l’atenció relacional, tant […]