Notícies, Organitzacions

INTEGRACIÓ, TROBADA I RECONEIXEMENT

Aquesta setmana hem realitzat una sessió en anglès d’integració de dos equips de diferents països d’una important empresa d’entreteniment audiovisual, basant-nos en la trobada i el reconeixement amb relacions saludables.

Amb l’objectiu de:

  • ampliar les capacitats de relació amb els altres;
  • millorar la capacitat de generar acords, evitant incompliments i equilibrant expectatives;
  • reconèixer les fortaleses pròpies i les dels altres;
  • escoltar donant el temps necessari per percebre a l’altre i a les situacions, sense prejudicis, contrastant les diferents realitats i percepcions;
  • gestionar xarxes relacionals que permetin que els reptes professionals i els somnis personals puguin complir-se;
  • construir xarxes de relacions personals i professionals saludables i poderoses articulant converses per crear, enfortir i restablir vincles.