L’Escola d’Educació Relacional focalitza la mirada en el vincle educatiu, les relacions que es generen en l’acte d’educar i la pedagogia del reconeixement, amb la condició de desenvolupar la capacitat de reconèixer-se i reconèixer a les altres persones amb les seves fortaleses i singularitats.

LÍNIES D'ACCIÓ

L’emoció de ser reconegudes/us per altres persones, tal com som, ens condueix cap a la motivació i alegria pel saber i el compartir. L’emoció nodreix l’aprenentatge, per aquesta raó, el treball de l’Escola d’Educació Relacional promou:

PEDAGOGIA DEL RECONEIXEMENT

Desenvolupo les competències relacionals necessàries per a treballar les 10 claus en què es fonamenta la proposta de l'Educació Relacional, impactant en benefici de tota la comunitat educativa i consolidant al professorat com a Referent Relacional Educatiu.

DIAGNÒSTIC RELACIONAL

Elaboració d'un instrument de diagnòstic (EDUR) per a avaluar la qualitat de les relacions en el professorat, alumnat i equip directiu.

ACOMPANYAMENT EDUCACIONAL PERSONALITZAT

Creació d'un mètode propi (ARP-Educació) i innovador dins de la línia d'acompanyament individual i en grup (tutoria/mentoría) que facilita a l'alumne poder viure i comprendre les seves xarxes de relació, abordant les situacions que li dificulten el desenvolupament de la socialització i l'aprenentatge.

10 CLAUS PER A UNA
PEDAGOGIA DEL RECONEIXEMENT

EDUCACIÓ RELACIONAL

L'educació relacional part del reconeixement, l'acte relacional que ens permet existir i fer existir a les/us altre. L'educació relacional convida a mirar, veure, reconèixer i actuar en coherència perquè les altres persones puguin viure l'experiència de ser úniques i, alhora, formar part de les/us altres, perquè puguin complementar-se amb altres fortaleses, sentir-se segures i estimades.

EDUCACIÓ RELACIONAL. 10 CLAUS PER A UNA PEDAGOGIA DEL RECONEIXEMENT és un llibre escrit per Joan Quintana i Arnoldo Cisternes i publicat per Fundació SM.

PROGRAMES

ACOMPANYAMENT A EQUIPS DE DIRECCIÓ

Acompanyem a equips de direcció de centres i institucions educatives en processos de canvi i transformació, incorporant un llenguatge del reconeixement que els reconegui com a referents relacionals educatius.

#connectaT

És un programa de tutoria en grup que permet a adolescents i joves connectar amb les seves fortaleses i singularitats, amb la condició de definir els seus reptes. S’ha dissenyat des del marc de l’Educació social per a crear un alt nivell de participació i cohesió grupal que permet als participants veure els canvis experimentats.

EDUR
QÜESTIONARI D'EDUCACIÓ RELACIONAL

És un instrument diagnòstic propi creat amb el propòsit de mesurar la qualitat relacional en les pràctiques educatives habituals d’un centre escolar.

Volem que sigui una eina útil, que permeti a les institucions educatives conèixer i avaluar la seva experiència relacional i, així, saber on estan per a poder definir i arribar on volen estar.

TALLERS DE PEDAGOGIA DEL RECONEIXEMENT

Formació destinada a docents per a incorporar en la pràctica educativa les 10 claus de la Pedagogia del Reconeixement i desenvolupar les competències relacionals necessàries per a ser un referent educatiu relacional.

XARXES RELACIONALS

FUNDACIÓ NOVA EDUCACIÓ

Fundació Nova Educació és una institució creada a Xile per l’Institut Relacional per a pensar i impulsar l’educació del segle XXI, i que busca promoure a les escoles un Canvi Cultural profund cap al nou paradigma educatiu, facilitant l’emergència d’un procés de canvi a gran escala cap a una Nova Educació amb un nou propòsit, sentit, col·laboració i reconeixement.

[R]Evolució Relacional | Episodi 14: EDUCACIÓ NO FORMAL

Qui va dir que només s'aprèn dins d'una aula?⁠ ⁠ Àlex és un dels professionals que es desembolica en l'Educació No Formal, i en aquest episodi ens compta amb més detalls en què consisteix i quines són les aportacions que pot donar a l'actual sistema escolar. ⁠

LLEGIR MÉS

Vols més informació?

Responsables de l’EER:

Sílvia Penón

Mora del Fresno

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia como usuari@. Si deseas más información, puedes leer nuestra política de privacidad. ¿Aceptas su uso?

ACEPTAR
Aviso de cookies