El passat 3 octubre va finalitzar el programa d’Acreditació en Coaching Relacional atorgat per l’Institut Relacional als directors de RRHH territorials de CaixaBank.

La durada del programa ha estat d’un any, on s’ha presentat el Model de Transformació Relacional, realitzant pràctiques de coaching i rebent sessions individuals.

L’acreditació s’ha completat amb un treball pràctic i una presentació de resultats del procés de formació.

El programa, realitzat per Anna Rubí, Gemma Segura i Toni Perramón de l’IR, ha estat valorat positivament per la seva consistència metodològica i per la seva aplicació en la realitat professional dels directors territorials de RRHH.

Un dels participants va comentar: “el nostre rol com a responsable de persones s’ha ampliat i això ha suposat la nostra pròpia evolució com a agents de transformació… Aquesta acreditació ens ha permès comprendre i incorporar recursos per a fer-ho possible.”

Anna Rubí, directora del programa, manifesta: “ha estat un privilegi treballar amb un equip humà que en el seu fer professional té a la persona en el centre.”