Educació, Notícies

DIRECCIÓ DE CENTRES EDUCATIUS

El passat 15 de febrer va finalitzar la 2a edició del programa de Direcció i Gestió Relacional de Centres i Equips Educatius per als col·legis de les Mercedàries de la Caritat.

Entre les dues edicions han passat els equips de Direcció dels 10 col·legis que les Mercedàries tenen per tot el territori espanyol, un total de 50 persones responsables de Liderar un canvi educatiu basat en els vincles significatius i les relacions de qualitat.

Al llarg del programa s’han anat compartint reflexions i incorporant eines per transformar, des del compromís, el Desenvolupament d’un model d’Educació Relacional basat en la Pedagogia del Reconeixement.

Alguns dels aspectes treballats durant el programa, i que formen part de les seves accions de desenvolupament, han estat:

  • La presa de consciència del seu Estil Relacional i de l’impacte en la manera de relacionar-se, dirigir i educar.
  • La transformació dels models de convivència educativa, creant una cultura de relacions basada en la trobada, el reconeixement i la legitimitat de totes les persones.
  • La millora de la qualitat de les relacions dins l’Equip de Direcció i amb els grups d’interès vinculats a l’activitat educativa, generant vincles de confiança.
  • Les formes i mètodes d’evitar bloquejos en les relacions entre els professionals i amb les famílies.
  • El desenvolupament de les competències relacionals en el marc educatiu amb col·laboradors, famílies, nens i nenes.
  • La creació de converses “significatives” per crear vincles sòlids que permetin fer possibles i sostenibles els resultats en el procés educatiu.
  • La construcció d’un Estil Relacional Educatiu coherent amb els valors de l’ideari educatiu de les Mercedàries.
  • La importància de fer visible l’invisible, nens, famílies, professionals…

Aquest ha estat un equip amb un alt nivell de capacitat i compromís, amants de la seva professió i conscients del valor dels vincles significatius en el món educatiu.

El programa ha estat organitzat conjuntament per la Fundació SM, de la mà de Paula Benito, per Anna Rubí, membre del Consell Executiu de l’Institut Relacional, i Lorda Otaegui, col·laboradora de l’IR. Elles han estat les persones que han acompanyat en el procés que ha tingut una durada de dos cursos escolars.

Han intervingut també Susana Reyes, membre del Consell Executiu, i Neus Salvo, col·laboradora de l’IR.