L’Institut Relacional es troba finalitzant un procés per a la definició d’un nou model de relació amb el client, conjuntament amb el Grup Editorial SM.

Aquest treball s’ha concretat en un grup pilot integrat per comercials, editors i professionals del màrqueting del Grup, conduït per l’Institut. El seu propòsit ha estat el de redimensionar la relació amb els clients, passant de converses centrades en el producte a converses centrades en el servei i passant, també, d’un posicionament de venedors a un altre de professionals que acompanyen i ofereixen solucions integrals a les canviants necessitats de les institucions educatives.

El grup ha mantingut diverses sessions de treball i visites conjuntes en les quals s’ha pogut portar a la pràctica una metodologia centrada en l’anàlisi de necessitats, a través d’entrevistes consultives i apreciatives, l’anàlisi de la demanda, la presentació de solucions educatives i l’avaluació de l’impacte.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia como usuari@. Si deseas más información, puedes leer nuestra política de privacidad. ¿Aceptas su uso?

ACEPTAR
Aviso de cookies