EQUIPS EVO: EQUIPS EN EVOLUCIÓ

Els Equips EVO són reflex de la capacitat d’adaptació i cooperació; el pas necessari per a situar-se en la nova realitat.