Venda Relacional Vinculant: de vendre a acompanyar

L’Institut Relacional ha constituït un grup de treball especialitzat en Venda Relacional Vinculant, que analitza i fa propostes sobre la influència de la construcció de vincles amb els clients en l’activitat comercial i la sostenibilitat de la demanda i l’acció comercial de les organitzacions. Aquest grup es proposa elaborar un marc bàsic de referència per […]