Institut Relacional Xile, Notícies

Activitats d’Educació Relacional a Xile: SEPADE

En el mes de maig, SEPADE va invitar a l’Institut Relacional a treballar en la transformació de les seves tres escoles. Dues es troben en àmbits agrícoles rurals en què nens de l’ètnia pehuenche estudien i resideixen durant tota la setmana. El tercer centre és un liceu tècnic professional situat en el poble de Coronel, que ha patit les inclemències del tancament recent de les seves mines de carbó, cosa que ha fet més aguda la situació de pobresa crònica. Instituto Relacional SEPADE L’Institut Relacional ha estat convidat per SEPADE a treballar en tots els nivells: directiu, professorat, alumnes i apoderats, aplicant la metodologia relacional i els desenvolupaments duts a terme a l’experiència de Los Pellines. El programa es troba finançat per l’agència d’origen alemany Pan Para el Mundo i la seva durada és de tres anys.