L’Institut Relacional es troba acompanyant a professionals de diverses àrees de negoci del Grup La Fageda, amb l’objectiu de definir línies d’acció estratègica que faran que l’entitat pugui projectar la seva activitat en l’horitzó 2020 i més enllà.

L’acompanyament s’ha dissenyat per a ajudar La Fageda a preservar la seva identitat com a projecte social basat en la comarca de la Garrotxa, i a mantenir el seu propòsit de millorar la qualitat de vida i la integració sociolaboral de persones de col·lectius vulnerables.

El procés seguit fins ara ha implicat la creació de grups de treball, conduïts per l’Institut Relacional i integrats per professionals de la Fageda, així com per persones d’altres organitzacions, qui han ajudat a contrastar el treball intern i han aportat experiències externes. Amb això es pretén assegurar que, en el futur, es continuarà equilibrant la cerca d’un benefici econòmic amb la d’un benefici social i que es continuarà creant valor en l’organització i en el conjunt de la societat.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia como usuari@. Si deseas más información, puedes leer nuestra política de privacidad. ¿Aceptas su uso?

ACEPTAR
Aviso de cookies