EQUIPS EVO: EQUIPS EN EVOLUCIÓ

Els Equips EVO són reflex de la capacitat d’adaptació i cooperació; el pas necessari per a situar-se en la nova realitat.

UNA SACSEJADA AL PRIVILEGI

Aquests dies no només ens enfrontem a una pandèmia, sinó també a una completa redefinició de les nostres pors. El nostre lloc ja no és el mateix.