C/ Basea 8, 1r 2a (08003) Barcelona +34 629 07 25 96
Blog

Percibimos a los otros desde nuestra propia subjetividad, construida con el valor que damos a todo lo vivido y con lo que hemos incorporado de todo lo que hemos oído de nosotros.

Cuando hacemos una descripción del otro, no estamos definiendo al otro ni quien es, ni cómo es.

Narramos a los otros con lo que podemos ver desde nuestra propia mirada subjetiva.

Nuestra valoración, aunque no los describe, va a condicionar su manera de relacionarse con nosotros, con los otros, en el ahora y en un futuro.

Construyamos las relaciones mirando y viendo las potencialidades y fortalezas propias y del otro.

Reconozcamos las singularidades de los otros.

Legitimar la singularidad del otro es condición necesaria para construir un vínculo desde el reconocimiento.

Re-Conocer al otro, es dar valor a como es y lo que hace. Condición necesaria para cooperar y compartir caminos de convivencia.

Relacionémonos para que cada persona pueda ser, sin tener que someterse a nuestro propio relato sobre lo que se tiene que hacer y como se tiene que ser.

Démonos la oportunidad de ser Re-Conocidos sin tener que dejar de ser.

0

Blog

Quants nens he tatuat a la meva vida!, va ser la impactant exclamació espontània d’una educadora en escoltar les explicacions sobre la capacitat d’influir que tenim en les altres persones amb les nostres narracions.

Què veiem quan mirem? Quina mirada predominant utilitzem per valorar a les altres persones? Podem mirar el que manca o valorar el que es té, centrar-nos en l’error i la falta o a reconèixer el fet i la capacitat de fer. Com podem veure l’alegria d’un nen o nena des de la nostra tristesa? Com podem potenciar les seves fortaleses des del nostre sentiment de manca? Actuem segons el que sentim, si entrem a l’escola tristos, parlarem des de la tristesa, si tenim esgotament o alegria, farem classes pesades o alegres, i així també ens passa a casa, a la feina i amb les amistats. Les relacions parteixen de reconèixer a l’altre des de la seva singularitat en totes les seves expressions cognitives, emocionals i relacionals. Legitimar la singularitat és condició necessària perquè les nenes, nens i joves legitimin als pares i educadors perquè sentin que els poden acompanyar en el seu camí d’aprenentatge i socialització, sense haver de deixar de ser i fer. Som el que hem incorporat com a propi, de totes les històries que hem sentit sobre nosaltres. La nostra narració subjectiva del nen, nena o jove, és el resultat de la nostra pròpia història, del que considerem bo o dolent, acceptable o inacceptable segons les experiències viscudes i el que prèviament de nosaltres han narrat altres persones. Les nostres avaluacions i descripcions dels nostres fills o alumnes, no els defineixen, però condicionen la seva manera de relacionar-se amb nosaltres, amb els altres, en l’ara i en un futur. Evitem el domini d’un únic relat sobre que és un bon nen o nena, un bon o mal estudiant, determinat per uns nivells de coneixements i comportaments, fruit d’un disseny curricular o d’un estereotip social heretat, allunyat d’interessos i formes de conviure dels qui han d’aconseguir-ho. Construïm la relació mirant i veient tota les seves potencialitats i fortaleses, reconeguem la seva singularitat, acceptem i treballem plegats perquè puguin construir el seu propi relat, des de la seguretat i la sensació de que a casa i a l’escola, va poder ser. Deixem de tatuar vides. Joan Quintana
0

Blog
¡Cuántos niños he tatuado en mi vida!, fue la impactante exclamación espontánea de una educadora al escuchar las explicaciones sobre la capacidad de influir que tenemos en las otras personas con nuestras narraciones. ¿Qué vemos cuando miramos? ¿Qué mirada predominante utilizamos para valorar a las otras personas? Podemos mirar lo que falta o valorar lo que se tiene, centrarnos en el error y la falta o en reconocer lo hecho y la capacidad de hacer. ¿Cómo podemos ver la alegría de un niño o niña desde nuestra tristeza? ¿Cómo podemos potenciar sus fortalezas desde nuestro sentimiento de falta? Actuamos según lo que sentimos, si entramos en la escuela tristes, hablaremos desde la tristeza, si tenemos cansancio o alegría, haremos clases cansinas o alegres, y así también nos ocurre en casa, en el trabajo y con las amistades. Las relaciones parten de reconocer al otro desde su singularidad en todas sus expresiones cognitivas, emocionales y relacionales. Legitimar la singularidad es condición necesaria para que las niñas, niños y jóvenes legitimen a los padres y educadores para que sientan que les pueden acompañar en su camino de aprendizaje y socialización, sin tener que dejar de ser y hacer. Somos lo que hemos incorporado como propio, de todas las historias que hemos oído sobre nosotros. Nuestra narración subjetiva del niño, niña o joven, es el resultado de nuestra propia historia, de lo que consideramos bueno o malo, aceptable o inaceptable según las experiencias vividas y lo que previamente de nosotros han narrado otras personas. Nuestras evaluaciones y descripciones de nuestros hijos o alumnos, no los definen, pero condicionaran su manera de relacionarse con nosotros, con los otros, en el ahora y en un futuro. Evitemos el dominio de un único relato sobre que es un buen niño o niña, un buen o mal estudiante, determinado por unos niveles de conocimientos y comportamientos, fruto de un diseño curricular o de un estereotipo social heredado, alejado de intereses y formas de convivir de quienes tienen que conseguirlo. Construyamos la relación mirando y viendo toda sus potencialidades y fortalezas, reconozcamos su singularidad, aceptemos y trabajemos juntos para que puedan construir su propio relato, desde la seguridad y la sensación de que en casa y en la escuela, pudo ser. Dejemos de tatuar vidas. Joan Quintana
1

Blog
La innovació és l’estat adaptatiu que permet assegurar la supervivència i la convivència. No és un estat excepcional resultat d’un moment inspirat, màgic, atzarós… És l’EVOLUCIÓ RESPONSABLE, que s’explica tot seguit.
 • EVOLUCIÓ que genera l’experiència diària i les necessitats que la pròpia experiència demanda.
En l’entorn social en què vivim, la rapidesa en que passen les coses augmenta i la incertesa en front el que passarà és cada vegada més gran. La resposta que donem usualment a la incertesa és la complexitat. Encara que el recomanable seria que fos la simplicitat. Però això implicaria renunciar a moltes coses que creiem que són imprescindibles perquè ja les hem incorporat a la nostra manera de viure la quotidianitat.
 • RESPONSABLE, perquè és donar resposta a allò que ens crea tensió, a allò que ens confronta com a inadequat per a seguir sentint-nos segurs.
Les certeses que ens donaven seguretat canvien i apareix la urgència de tornar a construir noves certeses sobre les coses, els fets i nosaltres mateixos. Ens cal adaptar-nos per a poder conservar allò que fins ara ens ha permès preservar la capacitat de seguir aprenent i conviure. Si la innovació és l’evolució responsable, quines són les conseqüències de la no-resposta davant la insistència de la pròpia experiència i de la demanda recorrent d’aquells que ens envolten? ÉS fàcil: la INVOLUCIÓ IRRESPONSABLE.
 • INVOLUCIÓ, perquè no donar resposta no és innocu. Moltes vegades neguem la necessitat de donar-la i ens construïm la il·lusió de que no és necessària i que pot alterar massa el sistema de certeses i seguretats que ens permet mantenir l’harmonia, encara que sentim de forma preocupant que és una falsa harmonia.
 • IRRESPONSABLE, perquè no hi donem resposta. Perquè no responem a allò que se’ns presenta com a evident i la comprensió dels fets ens indica una necessitat d’actuar.
En l’àmbit de l’Educació, les evidències de l’experiència i la seva comprensió ens diuen que els humans configurem el nostre caràcter i personalitat entre els 0 i els 6 anys; que la nostra capacitat d’atenció és limitada; que, per aprendre, cal construir relacions i vincles significatius; que les fortaleses són la clau que ens permet obrir les nostres potencialitats; que la paraula i la construcció de narracions ens amplien llenguatges i capacitat de comprensió; que la diversitat i la variabilitat en formes de fer i de ser fan sostenibles les comunitats, entre moltes altres coses. Innovar en Educació és posar educadors amb molta experiència i bons sous a construir les bases del sentir i el pensar dels nens i nenes en convivència; a fer que les aules siguin llocs segurs on es pugui gaudir el goig intel·lectual d’aprendre, en moviment, veient-nos els uns als altres, podent narrar i explicar connectant experiències i sabers diferents; poder mostrar tot allò que sabem explicant-ho, deixant de respondre un munt de preguntes de tipus test, com si la vida, a cada pregunta que se’ns presenta, tingués una única resposta possible. Innovar en Educació  és valorar les fortaleses de cada nen i jove i, des d’aquestes, ampliar allò que es pugui ampliar o millorar. Innovar en Educació és viure la diversitat biològica de la natura i, en conseqüència, educar éssers humans diversos que viuen en entorns en què les coses són probables, deixant de treballar per homogeneïtzar currículums, com si els humans fóssim homogenis. És trobar allò comú d’allò diferent; és compartir processos vitals i pensar en múltiples dimensions. La realitat és complexa i la mirada i el pensament que permeten comprendre-la són globals i sistèmiques. És fer que els joves puguin gaudir de l’acte de descobrir, deixant d’estar pendents d’assolir una nota que els permeti accedir a donar el millor de sí mateixos. I que, en arribar a la universitat, els rebin educadors que els provoquin i els sedueixin per a potenciar el seu frescor, que els mirin als ulls i que sentin que estan a l’aula amb ells perquè volen compartir i aportar junts nous coneixements que permetin millorar la qualitat de vida de la comunitat en la que es van criar, fent el propi camí curricular per a fer-ho possible. I és fer que, quan arribin al món laboral, puguin equilibrar el seu temps professional i personal, deixant de ser considerats per les hores de presència física, encara que la seva productivitat decaigui per causa de la manca d’atenció. Que hi hagi espais on aportar, deixant d’obeir estratègies en les que no s’han pogut vincular ni aportar ni la seva passió ni el seu saber. És poder ser únics, expressant el seu talent sense ser refusats per no ser iguals a aquells que els han contractat, els quals segueixen creient que l’homogeneïtat és més còmoda de gestionar, tot i que intueixen que la variabilitat és la que pot assegurar el futur i que una organització on tots saben el mateix i tots no saben el mateix, no és sostenible. Innovar és donar resposta trencant l’individualisme i conviure, fent de la comunitat un lloc on conèixer i reconèixer-se mútuament. Participar d’allò comú, fent que les coses siguin possibles, co-responsabilitzant-se d’allò que és públic, comprometent-se més enllà de nosaltres mateixos. Sabem tot això i molt més. Els educadors en les escoles i els professionals a les empreses ho saben perquè ho viuen cada dia i molts senten la necessitat de donar resposta i la donen. Els científics, perquè ho demostren i perquè seguiran aportant evidències que faran insuportable no donar una resposta contundent. I els governants perquè els ho han explicat i esperen que la pressió ho converteixi en la prioritat. Hi ha educadors, professionals i polítics compromesos en què nens i joves puguin construir el seu espai de trobada i convivència, reconeixent-los la seva capacitat d’evolució responsable. Però també hi ha por a perdre el que silenciosament anem perdent, en l’inútil intent de conservar unes certeses que ja s’han esfumat, i manca de gratitud pel que s’ha viscut i de valentia per obrir noves maneres de fer i de sentir. Massa silencis i actituds impedeixen i alenteixen les respostes necessàries per no involucionar. Volem i necessitem construir un futur que ens permeti poder sentir la dignitat de ser humans.
0

Blog
La innovación es el estado adaptativo que permite asegurar la supervivencia y la convivencia. No es un estado excepcional fruto de un momento inspirativo, mágico, azaroso… Es la EVOLUCIÓN RESPONSABLE, que se explica a continuación.
 • EVOLUCIÓN que genera la experiencia diaria y las necesidades que la misma experiencia demanda.
En el entorno social en el que vivimos, la rapidez en que ocurren las cosas aumenta y la incertidumbre ante lo que va a ocurrir es cada vez mayor. La respuesta usual que damos a la incertidumbre es la complejidad. Aunque lo recomendable sería que fuera la simplicidad. Pero ello implicaría renunciar a muchas cosas que creemos que son imprescindibles porque ya las hemos incorporado en nuestra manera de vivir la cotidianidad.
 • RESPONSABLE, porque es dar respuesta a lo que nos crea tensión, a lo que nos confronta como inadecuado para seguir sintiéndonos seguros.
Las certezas que nos daban seguridad cambian y aparece la urgencia de volver a construir nuevas certezas sobre las cosas, los hechos y nosotros mismos. Necesitamos adaptarnos para poder conservar lo que hasta ahora nos ha permitido preservar la capacidad de seguir aprendiendo y convivir. Si la innovación es la evolución responsable, ¿cuáles son las consecuencias de la no-respuesta ante la insistencia de la propia experiencia y de la demanda recurrente de quienes nos rodean? Fácil: la INVOLUCIÓN IRRESPONSABLE.
 • INVOLUCIÓN, porque no dar respuesta no es inocuo. Muchas veces negamos la necesidad de darla y construimos la ilusión de que no es necesaria y de que puede alterar en demasía el sistema de certezas y seguridades que nos permite mantener la armonía, aunque sintamos de forma preocupante que ésta es una falsa armonía.
 • IRRESPONSABLE, porque no damos respuesta. Porque no respondemos a lo que se nos presenta como evidente y la comprensión de los hechos nos indica una necesidad de actuar.
En el ámbito de la Educación, las evidencias de la experiencia y la comprensión de la misma nos dicen que los humanos configuramos nuestro carácter y personalidad entre los 0 y los 6 años; que nuestra capacidad de atención es limitada; que para aprender hay que construir relaciones y vínculos significativos; que las fortalezas son la llave que nos permiten abrir nuestras potencialidades; que la palabra y la construcción de narraciones nos amplían lenguajes y capacidad de comprensión; que la diversidad y  la variabilidad en formas de hacer y de ser hacen sostenibles las comunidades, entre otras muchas cosas. Innovar en Educación es poner a educadores con mucha experiencia y con buenos sueldos a  construir las bases del sentir y el pensar a los  niños y niñas en convivencia; hacer que las aulas sean lugares seguros donde disfrutar el gozo intelectual de aprender, en movimiento, viéndonos unos a otros, pudiendo narrar y contar conectando experiencias y saberes distintos; poder mostrar lo que sabemos explicándolo, dejando de contestar a un sinfín de preguntas de test, como si la vida, a cada pregunta que se nos presenta, tuviera una única respuesta. Innovar en Educación es valorar las fortalezas de cada niño y joven y, desde ellas, ampliar lo que puede ampliarse o mejorarse. Innovar en Educación es vivir la diversidad biológica de la naturaleza y, consecuentemente, educar a seres humanos diversos que viven en entornos donde las cosas son probables, dejando de trabajar para homogenizar currículums, como si los humanos fuéramos homogéneos. Es encontrar lo común de lo diferente, es compartir procesos vitales y pensar en múltiples dimensiones. La realidad es compleja y la mirada y el pensamiento que permiten comprenderla son globales y sistémicas. Es hacer que los jóvenes puedan disfrutar del acto de descubrir, dejando de estar pendientes de obtener una nota que les permita acceder a dar lo mejor de ellos mismos. Y que, al llegar a la universidad, los reciban educadores que los provoquen y seduzcan para potenciar su frescura, que les miren a los ojos y que sientan que están en el aula con ellos porque quieren compartir y aportar juntos nuevos conocimientos que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad en la que se criaron, pudiendo construir su propio camino curricular para hacerlo posible. Y es hacer que, cuando lleguen al mundo laboral, puedan equilibrar su tiempo profesional y personal, dejando de ser considerados por las horas de presencia física, aunque su productividad descienda por falta de atención. Que haya espacios donde aportar, dejando de obedecer a estrategias a las que no se han podido vincular ni aportar su pasión ni su saber. Es poder ser únicos, expresando su talento sin ser rechazados por no ser iguales a quienes les contratan, quienes siguen creyendo que la homogeneidad es más cómoda de gestionar, aunque intuyen que la variabilidad es la que puede asegurar el futuro y que una organización donde todos saben lo mismo y todos no saben lo mismo, no es sostenible. Innovar es dar respuesta, rompiendo el individualismo y convivir, haciendo de la comunidad un lugar donde conocer y reconocerse mutuamente. Participar de lo común, haciendo que las cosas sean posibles, corresponsabilizándose de lo público, comprometiéndose más allá de nosotros mismos. Sabemos todo esto y mucho más. Los educadores en las escuelas y los profesionales en las empresas lo saben porque lo viven cada día y muchos sienten la necesidad de dar respuesta y la dan. Los científicos, porque lo demuestran y porque seguirán aportando evidencias que harán insoportable no dar una respuesta contundente. Y los gobernantes porque se lo han contado y esperan que la presión lo convierta en prioritario. Hay educadores, profesionales, políticos comprometidos en que niños y jóvenes puedan construir su espacio de encuentro y convivencia, reconociéndoles su capacidad de evolución responsable. Pero también hay miedo a perder lo que silenciosamente vamos perdiendo, en el inútil intento de conservar unas certezas que ya se esfumaron, y falta de gratitud por lo vivido y valentía para abrir nuevas maneras de hacer y sentir. Demasiados silencios y actitudes impiden y enlentecen las respuestas necesarias para no involucionar. Queremos y necesitamos construir un futuro que nos permita poder sentir la dignidad de ser humanos.
2

Blog
El encuentro 1

Cada uno tenemos un NOSOTROS que usamos para definirnos más allá de uno mismo.

Hay un NOSOTROS construido por comparación o negación con los OTROS, mediante la búsqueda de lo similar y de todo lo que nos da certeza, reconfortándonos y reafirmando el convencimiento de que somos así y así es como hay que ser, dándonos sentido e identidad.

Aparece el NOSOTROS CONFRONTADO como una identidad resistente y autocomplaciente en relación a los OTROS, y ello nos permite mantener la sensación de seguridad que da compartir la creencia de que la realidad es lo que NOSOTROS vemos.

El NOSOTROS CONFRONTADO, actúa desde la confrontación, que es el motor de su supervivencia. A los OTROS los niego o los culpabilizo, ya que no les puedo reconocer su identidad porque al hacerlo me puedo cuestionar y debilitar la propia.

El desencuentro es el fracaso de lo humano, es la manifestación de que en algún momento no nos reconocemos mutuamente y nos refugiamos en nuestro NOSOTROS, creyendo que al agruparnos los iguales, los OTROS desaparecen. Estos OTROS necesitan ser vistos, existir como un NOSOTROS, por ello los humanos hacemos acciones inhumanas para ser vistos y reconocidos, aunque esto implique desaparecer NOSOTROS y los OTROS.

Hay una evidencia omnipresente en la dinámica humana: la interdependencia necesaria de todos con todos, aún que queramos invisibilizar a personas y hechos y nos neguemos la emoción de sentirnos parte de lo que ocurre en el planeta tierra, los hechos ocurren y nos afectan, nos conciernen y nos responsabilizan, ya que TODOS somos parte del NOSOTROS.

Hay que construir el NOSOTROS desde la aceptación de que los OTROS tienen la legitimidad de ser otros distintos a mí y en esa aceptación encontrar lo que es común como humanos, es el camino del encuentro.

El NOSOTROS ENCONTRADO es comprender lo común de lo diferente, en este NOSOTROS ENCONTRADO la identidad no se construye por confrontación, sino por la capacidad de construir juntos. LOS OTROS nos recuerdan con su presencia que la homogenización no existe en las realidades biológicas y culturales de nuestro planeta, nos invitan a aceptar que el convivir es estar en disposición de reformular aquello que creo, que siento, es renuncia y aceptación, es discrepancia y amor.  
0

Blog
«Te guste o No», canción de Joan Manuel Serrat es una guía vital para reconocer al otro y para reconocernos desde la diferencia y la coincidencia. Un antídoto para cuando aparezca la posibilidad de un desencuentro…..”  

Puede que a ti te guste o puede que no
pero el caso es que tenemos mucho en común.
Bajo un mismo cielo, más o menos azul,
compartimos el aire
y adoramos al sol.

Los dos tenemos el mismo miedo a morir,
idéntica fragilidad,
un corazón,
dos ojos y un sexo similar
y los mismos deseos de amar
y de que alguien nos ame a su vez.

Puede que a ti te guste o puede que no
pero por suerte somos distintos también.
Yo tengo una esposa, tú tienes un harén,
tú cultivas el valle
yo navego la mar.

Tú reniegas en swajili y yo en catalán…
Yo blanco y tú como el betún
y, fíjate,
no sé si me gusta más de ti
lo que te diferencia de mí
o lo que tenemos en común.

Te guste o no
me caes bien por ambas cosas.
Lo común me reconforta,
lo distinto me estimula.

Los dos tenemos el mismo miedo a morir,
idéntica fragilidad,
un corazón,
dos ojos y un sexo similar
y los mismos deseos de amar
y de que alguien nos ame a su vez.

Te guste o no.

0

Blog
El mercado es una red de redes y cada uno elige la red en la que se reconoce y le reconocen mejor. La organización también es una red de relaciones.

La calidad de las relaciones que mantienen los profesionales condiciona el uso eficaz de los sistemas de gestión y los procedimientos de trabajo y consecuentemente, la sostenibilidad de los resultados. Podemos conocer que tarea hay que realizar y tener los sistemas y procedimientos para realizarla, pero si la relación de los profesionales está deteriorada o es inexistente, ni se utilizan los sistemas y procedimientos de forma eficaz ni se sostienen los resultados.

¿Qué hay que considerar para desarrollar la Calidad Relacional en los equipos y en la práctica profesional?

 • Introducir modelos colaborativos de trabajo, trabajando las redes de relaciones con personas, equipos y grupos necesarios, de la organización y fuera de ella, para obtener los resultados esperados.
 • Aumentar la comprensión de los profesionales sobre cómo se relacionan, con las personas y equipos y cómo su estilo de relación ayuda o bloquea el logro de los retos profesionales.
 • Ampliar competencias de relación de los profesionales con sus colaboradores, equipos, clientes y proveedores.
 • Prevenir bloqueos en las relaciones profesionales, reduciendo costes organizativos.
 • Facilitar conversaciones de mejora para crear, fortalecer o restablecer vínculos sólidos con equipos y clientes para hacer sostenibles beneficios y resultados.
 • Construir relaciones poderosas.

¿ y que tenemos que hacer para construir Relaciones Poderosas?

  • Actuar desde nuestras fortalezas, desde lo que hacemos bien y se nos considera.
  • Utilizar nuestras competencias relacionales en las que destacamos.
  • Con nuestras personas de valor, las que confiamos y confían en nosotros, experimentar todo aquello que podemos mejorar en nuestra manera de relacionarnos.
  • Luego expandimos nuestra red de relaciones a personas con las que tenemos más dificultad en relacionarnos.
  • Conversar, sentir y pensar con los que nos rodean en nuestras redes profesionales de forma transparente contrastando continuamente lo que uno espera del otro para así ir ajustando las expectativas mutuas
  • Estar predispuestos a ampliar lo que vemos y a quién vemos y nos damos el derecho de pedir ser reconocidos por los otros.

Cuidar la Calidad de las Relaciones internas y externas es una necesidad, reclamada por los profesionales y los clientes, es el CAPITAL RELACIONAL de las organizaciones.

Sin Calidad Relacional, no hay ni profesionales ni clientes reconocidos y vinculados.

Sin vínculo los profesionales no hacen aportes significativos, ni el cliente genera la confianza necesaria.

Al sentir que no nos reconocen, no reconocemos la capacidad de generar valor ni en los productos ni los servicios que nos ofrece la organización y lentamente la organización se hace invisible en el mercado.
0

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de privacidad, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies