Dijous 24 de gener, Joan Quintana Forns, director de l’Institut Relacional, va exposar com el reconeixement influeix en la qualitat de les relacions que s’estableixen entre professionals i amb els ciutadans, de la importància de prendre consciència de mirar i veure el que ens embolica en la gestió quotidiana —amb l’objectiu de no invisibilitzar a persones i espais—, de com el reconeixement regula les accions de demanar, oferir i acordar en la gestió d’equips i serveis i de per què l’acte de reconeixement és necessari per activar relacions deteriorades i per afrontar converses pendents.