Blog

Un ball entre l’Amor i la Discrepància

En les diferents intervencions i sessions amb equips en les organitzacions en les que treballem, sovint les acompanyem per configurar relacions basades en actituds, comportaments i accions Cooperatives. El primer que cal tenir en compte és que les relacions professionals són relacions actives, on la capacitat per generar valor en la relació està centrada en un projecte compartit i on es generin beneficis per a tothom que forma part del projecte. A continuació fem una llista dels elements i criteris que, des del Model de Transformació Relacional, configuren els Equips Cooperatius. De forma metafòrica, aquesta configuració dels equips es basa en un ball entre l’Amor i la Discrepància.
 • Visió i missió compartida i motivadora.
 • Identificació clara dels beneficis personals i d’equip.
 • El projecte compartit com a escenari de treball de futur.
 • Saber identificar les emocions i gestionar-les.
 • Responsabilitats i autoritats.
 • Aportacions i necessitats de cada part.
 • Compromisos i decisions.
 • Saber plantejar les oportunitats de millora personals i col·lectives de forma honesta i transparent.
 • Definició de les alertes.
 • Capacitat per saber modular la possible tendència al consens.
 • Acceptació de la discrepància.
 • Aprendre de la discrepància.
 • Coneixements per argumentar aportacions i opinions.
 • Reconeixement positiu explícit de l’altre.
 • Acceptació de la persona (ÉSSER), malgrat la discrepància d’opinions, accions (FER): «Per mi ets totalment vàlid i imprescindible perquè el teu valor és inqüestionable. Però puc discrepar d’allò que dius o aportes«.
 • Escolta profunda per comprendre.
 • No permetre converses no tingudes (el que no es diu públicament).
 • Transparència positiva en la discrepància.
 • No manipulacions.
 • Cerca de solucions versus la cerca de culpables.
 • Saber diferenciar entre els problemes, les discrepàncies i els conflictes.
 • Facilitar l’expressió del conflicte, si apareix.
 • Treballar des de noves preguntes per ampliar mirades i solucions.
 • Actituds i comportaments des de la humilitat , el respecte, la transparència, la consideració, la crítica constructiva.
 • Tenir raó versus aportar.
 • Discussió sobre fets no des de la persona, l’equip.
 • Manifestar clarament allò que molesta.
 • Aprenentatge dels errors.
 • Mirada dels matisos.
 • Atenció a les queixes, que són diferent de la discrepància.
 • Bon humor, optimisme i alegria.
Joan Quintana i Gemma Segura