D’una manera urgent ens hem hagut d’adaptar a situacions diverses i adverses. Hem constatat la necessitat de cooperar, compartir cura, talent i accions. L’eficàcia de les estructures jeràrquiques s’ha trontollat. L’autoregulació i la responsabilitat compartida en xarxa han aparegut com una manera d’organitzar-se que qüestiona verticalitat i busquem REFERENTS per a cada necessitat, ja que hem constatat que un individu no ho té tot.

Foto de Miguel Á. Padriñán en Pexels

Hem vingut observant com les organitzacions s’adapten contínuament per a obtenir la màxima rendibilitat econòmica i la millora dels seus processos, implantant organigrames i estructures sustentades en la responsabilitat individual del líder.

Per això, avui és necessari un canvi d’enfocament del lideratge com una expressió individual cap al pla relacional, cuidant la qualitat de les relacions que es generen en la convivència en entorns personals o professionals.

Necessitem donar respostes evolutives als qüestionaments que sorgeixen respecte al lideratge vertical que continua volent donar respostes totals.

On queda l’autonomia dels professionals que formen els equips?

On queda el desenvolupament de cadascun d’ells?

On queda l’aportació i col·laboració entre els integrants de l’equip?

On queda la qualitat de les relacions que aquests generen i mantenen?

Foto de Miguel Á. Padriñán en Pexels

Els REFERENTS que acompanyen i cuiden la qualitat de les relacions i aprecien de forma personalitzada a cada professional són Referents Relacionals.

El Referent Relacional assumeix la seva responsabilitat sense renunciar a les seves obligacions, però genera corresponsabilitat, distribuint el lideratge entre els components de l’equip.

El Referent Relacional considera la singularitat i aportació de cada professional que compon l’equip i treballa des de la complementarietat, visibilitzant els coneixements, competències i aportacions de cada professional.

El Referent Relacional crea condicions perquè cada professional declari els seus compromisos i accions, possibilitant el compliment dels reptes i objectius compartits. Aclareix, concreta i confia en la comunicació i la transparència com a element essencial i afavoreix els espais de conversa.

El Referent Relacional gestiona la discrepància com a motor d’innovació mitjançant el diàleg.

El Referent Relacional contribueix a la qualitat, ja que considera que, si no existeix qualitat relacional, no existeix aprenentatge, no existeix atenció, no existeix col·laboració ni governança, desapareix la complementarietat i, amb això, la transparència, la qual cosa condueix directament a la falta de compromís associada a la falta de responsabilitat.

Gestionar la QUALITAT RELACIONAL d’una organització és cuidar les relacions internes i externes entre professionals, proveïdors, clients perquè flueixin de manera saludable, evitant converses pendents, expectatives no complertes, conflictes, llenguatges agressius, rumors i tot el que dificulta i impedeix el desenvolupament d’idees i projectes.

El benestar de les organitzacions i els seus professionals depèn, en gran manera, de la manera en què cuidem la qualitat de les relacions que mantenen els seus membres.

Necessitem Referents Relacionals per a poder donar respostes junts.

Foto de Miguel Á. Padriñán en Pexels

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia como usuari@. Si deseas más información, puedes leer nuestra política de privacidad. ¿Aceptas su uso?

ACEPTAR
Aviso de cookies